النگو-طلا-روس-طرح-گل-دار
النگو طلا روس دو عددی طرح گدار